Δερματικά τέστ

Οι  δερματικές δοκκιμασίες νυγμού (skin prik test) είναι πολύ παλιά μέθοδος διάγνωσης της αλλεργίας. Εφαρμόστηκε το 1865 για πρώτη φορά στο Manchester της Αγγλίας από τον Dr Charles Blackley επιδεικνύοντας ότι η γύρη των χόρτων ήταν το αίτιο της αλλεργικής ρινίτιδας

Στο Ιατρείο χρησιμοποιούνται 48 εκχυλίσματα αλλεργιογόνων που συντηρούνται με γλυκερόλη σε σταγονομετρικά
φιαλίδια. Στα αλλεργιογόνα, προς τα οποία αναζητούνται ευαισθησίες, περιλαμβάνονται εκχυλίσματα γυρεοκόκκων αγρωστωδών, συνθέτων, δένδρων, ζιζανίων, ακάρεων της σκόνης του σπιτιού, μυκήτων και τροφίμων. Χρησιμοποιείται σταγονομετρικό φιαλίδιο φυσιολογικού ορού και ισταμίνης. Το πρώτο πάντοτε είναι αρνητικό, ενώ το δεύτερο είναι πάντοτε θετικό, εφόσον το δέρμα είναι φυσιολογικό. Στις περιπτώσεις δερμογραφισμού όλες οι δοκιμασίες είναι θετικές συμπεριλαμβανομένων και του αρνητικού και του θετικού μάρτυρα. Οι ασθενείς δεν πρέπει να έχουν πάρει κάποιο αντιισταμινικό τουλάχιστον τρείς ημέρες πρίν από
τις δοκιμασίες.

Οι δοκιμασίες γίνονται στην εσωτερική επιφάνεια του πήχεως ή σε όποια άλλη περιοχή δέρματος. Οι σταγόνες
τοποθετούνται σε απόσταση 2.5cm η μία από την άλλη. Η δοκιμασία γίνεται με ειδικό πλαστικό στυλεό μήκους 2.5 cm που στο ένα άκρο του φέρει ακίδα μήκους ενός χιλιοστομέτρου. Η ακίδα είναι έτσι κατασκευασμένη, ώστε μόνον να τσιμπάει, χωρίς να διεισδύει τραυματικά στο δέρμα. Ουσιαστικά η ακίδα εισάγεται μόνο στην
επιδερμίδα διά μέσου της σταγόνας. 

Μόλις η ακίδα ακουμπήσει στην επιδερμίδα ωθείται καθέτως προς το δέρμα με ήπια και όχι απότομη κίνηση. Τα
αλλεργιογόνα που παρασυρθήκανε από την ακίδα, καθώς αυτή διήλθε δια μέσου της σταγόνας έρχονται σε επαφή με τα μαστοκύτταρα που υπάρχουν κάτω από την επιδερμίδα. Τα ήδη ευαισθητοποιημένα άτομα προς κάποιο αλλεργιογόνο έχουν συνθέσει ειδικά  IgE αντισώματα που είναι προσκολλημένα στις επιφάνειες των μαστοκυττάρων. Η σύνδεση δύο μορίων IgE με ένα μόριο αλλεργιογόνου πάνω στα μαστοκύτταρα πυροδοτεί τη διάσπαση κοκκίων που περιέχονται μέσα στα μαστοκύτταρα.Μετά τη διάσπαση των κοκκίων απελευθερώνονται χημικοί μεσολαβητές, με κύριο εκπρόσωπό τους την ισταμίνη. Οι τελευταίοι είναι υπεύθυνοι δια την πρόκληση ερυθρότητας, κνησμού και πομφού. Αν ο πομφός που περιβάλλεται από ερυθρότητα έχει διάμετρο 3mm χαρακτηρίζεται ως 1+. Αν η διάμετρος του πομφού είναι 4mm θεωρείται 2+, Αν η διάμετρος του πομφού
είναι πάνω από 5mm χαρακτηρίζεται ως 3+. Τα αποτελέσματα αυτά γίνονται συνήθως ορατά μέσα σε 15 λεπτά. Αν οι δοκιμασίες είναι αμφίβολες και είμαστε πεπεισμένοι από το ιστορικό και την κλινική εξέταση ότι ο ασθενής πιθανότητα είναι ατοπικός, του συστήνουμε να αναζητήσει εργαστήριο στο οποίο μπορεί να κάνει εργαστηριακές εξετάσεις RAST.